Ekonomi Pembangunan

Universitas Muhammadiyah Malang

Kuliah Tamu dari Malaysia

Senin, 05 Maret 2012 14:50 WIB  

Gambar 1. Dr. Idah Z selaku Moderator (dari Kiri), Dr. Zakaria, Dr. Ahmad Azrin

        IESP FEB UMM - Potensi Penelitian dalam Ekonomi Islam dan The Malaysian Experience of Islamic Banking adalah materi Kuliah Tamu dari Malaysia yang diikuti oleh mahasiswa penempu mata kuliah perekonomian Indonesia dan Ekonomi Islam dari jurusan IESP dan D-III Keuangan Perbankan (Selasa, 28 Februari 2012).
          Kuliah Tamu ini menghadirkan Dr. Zakaria dari Universiti Sains Malaysia dan Dr. Ahmad Azrin dari Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu Malaysia. Kuliah Tamu ini diselenggarakan sebagai respon dari perkembangan ilmu ekonomi Islam di Masyarakat.
       "Ekonomi Islam sebagai teori dan disiplin boleh ditakrif sebagai “sesuatu disiplin ilmu yang mengkaji perlakuan manusia yang merealisasikan perintah dan suruhan Tuhan SWT dalam mengurus sumber-sumber bagi mencapai matlamat falah", Kata Doktor yang mengajar di Universiti Sains Malaysia.
    Salah satu bidang Ekonomi Islam yang berkembang di Masyarakat yaitu perbankan syariah. perkembangan perbankan syariah menunjukkan tren positif di masyarakat, hal ini terjadi pula di Indonesia dan Malaysia. Kata Dr. Azrin yang terlihat masih muda ini.
       Mahasiswa berharap kuliah tamu dengan menghadirkan narasumber dari luar negeri rutin diadakan agar menambah wawasan akademik mahasiswa. (ud/iesp)

Shared: